Identitet

IDENTITET
KĆERI MILOSRĐA T.S.R. SV. FRANJE


Rim 1994

UVOD

Ovaj je rad skromni pokušaj sustavna a sažeta prikaza osnovnih sastavnica našega redovničkog i franjevačkog identiteta Kćeri Milosrđa. Temelji se na crkvenim izvorima, Franjevačkom Pravilu, vlastitom Pravu i baštini Družbe, te nauku naše Majke Utemeljiteljice, Marije Propetog Isusa Petković, Službenice Božje.

Svrha mu je bolje poznavanje našega identiteta po kojemu nas Crkva priznaje kao redovničku zajednicu u svojem krilu i povjerava nam apostolsko poslanje u okviru karizme i duha Družbe. Nakana mu je da potakne i ohrabri naše sestre na njegovo daljnje, svestrano i produljeno istraživanje da bismo ostale čvrsto ukorijenjene izvorišta, jedinstveno povezane i utvrđene u cjelini svojega zajedništva u molitvenom životu, posvećenju, sestrinstvu i apostolskom služenju.

Dokumentom se želi također pomoći sestrama u obrađivanju onih tema koje su izravno ili neizravno povezane s obilježjima družbina identiteta u njihovim konkretnim izričajima kako se žive i promiču u našemu načinu posvećenoga života i djelovanja.