Provincija Paragvaj

Provincija - Uznesenja Marijina - Paragvaj
 
Zemlja Mjesto i godina otvaranja zajednica Misije i apostolati Broj sestara
PARAGVAY Asunción - Capital - 1954. Sjedište provincijalne uprave, kuća odgoja - novicijat, dječji vrtić, osnovna, srednjai viša škola, sjedište udruge bivših učenika, pastoral mladih i zvanja, laički pokret „Misioneros de la Misericordia” (Misionari Milosrđa) i „Marijina legija“, kućni posjeti bolesnicima 12 + 1 novakinja
PARAGVAY Ybycuí - Dpto. Paraguari - 1941. Dječji vrtić, osnovna, srednja i viša škola, internat za učenike, župni apostolat, laički pokret „Misioneros de la Misericordia”, kućni posjeti bolesnicima  7
PARAGVAY Ybycuí - Dpto. Paraguari - 2013. Kuća odgoja - aspirantat, pastoral mladih i zvanja, kućni posjeti bolesnicima 3
PARAGVAY Asunción - Capital - 1970. Pomoć hospitaliziranim bolesnicima, nadbiskupski pastoral zdravlja, kućni posjeti bolesnicima,  osposobljavanje i humanizacija osoblja, laički pokret „Misioneros de la Misericordia”, IPS 4
PARAGVAY Asunción - Capital - 2011. Kuća za starije sestre, priprema lijeka, pomoć i molitva sa i za bolesne, kućni posjeti bolesnicima  24
PARAGVAY Villa Elisa - Dpto. Central - 1993. Dom za djevojčice „Madre María Petkovic”, dječjiu vrtić, osnovna, srednja i viša škola, pastoral mladih, laički pokret „Misioneros de la Misericordia”   5 + 1 postulantica
PARAGVAY Hernandarias - Dpto. Alto Paraná - 1976. Dječji vrtić, osnovna, srednja i viša škola, pastoral mladih, laički pokret „Misioneros de la Misericordia”   6
PARAGVAY Quyquyhó - Dpto. Paraguarí - 1977. Župni apostolat, stručno promicanje žene 3
PARAGVAY Dr. Cecilio Báez - Dpto. Caaguazú - 1978. Srednja škola, župni apostolat, pastoral mladih, laički pokret „Misioneros de la Misericordia”   5
PARAGVAY Itauguá - Dpto. Central - 1979. Duhovni centar, kuća za starije sestre, kuća odgoja - postulantat 3
KUBA Havana - 2014. Župni apostolat i misije 3