Karisma

KARIZMA
KĆERI MILOSRĐA T.S.R. SV. FRANJEUVODNA RIJEČ

Karizma sadrži, očituje i promiče vlastiti identitet svake pojedine redovničke zajednice. To je i bio razlog što se je naša redovnička obitelj revno i svom dušom prihvatila ovoga posla, to jest pozornoga i temeljitoga proučavanja karizme, kao plod obveze koju smo preuzele da bi obnovile svoj redovnički život i “vratile se izvorima”, kako nam to savjetuje i na što nas neprestano potiče sveta Crkva.

Samo je pak proučavanje karizme počelo 1998. u našim provincijama i u srcu svake pojedine sestre. Pred očima smo u tome imale činjenicu da je redovništvo bez obnove i bez ucjepljenosti u životnu stvarnost izvrgnuto opasnosti da ne odgovori zahtjevima suvremenoga svijeta, koji se neprestano mijenja i u stalnome je previranju.

U ovome je spisu, što ga je izradila Komisija za redakciju, dana prednost spisima Majke Utemeljiteljice, jer je iz njezina iskustva vjere i ljubavi prema Bogu i braći nastala ova naša Družba.


Spis je sastavljen od sljedećih dijelova:

1. VJERNE DUHU EVANĐELJA: Pozvane smo živjeti Evanđelje na način da i same budemo živuće Evanđelje (usp. MUp, 28. lipnja 1942.)

2. SVJEDOCI MILOSRDNE LJUBAVI: “Budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan” (Lk 6,36)

3. U CRKVI: “Tako i vi, budući da čeznete za darima Duha, nastojte njima obilovati radi izgrađivanja Crkve” (1 Kor 14, 12)

4. PO UZORU NA MAJKU MARIJU PROPETOG PETKOVIĆ: Što više razmišljamo o otajstvu Presvetoga Trojstva to više uranjamo u njegovu neizmjernu dubinu, mudrost, snagu, ljubav i svetost (usp. MUp, 27. svibnja 1945.)

5. LIK KĆERI MILOSRĐA PREMA ZAMISLI MAJKE MARIJE PETKOVIĆ. Komisija je pri izradbi završnoga spisa nastojala istaknuti karizmu ocrtavši pomlađeno, jednostavno i privlačno lice, kako bi ono novim naraštajima bilo ishodište nadahnuća, koje će im ulijevati hrabrost da pođu slijediti Isusa Krista u ovoj redovničkoj obitelji.

U nadi da vam ovim spisom pokazujemo siguran put kako bi odgovorili na izazov stalnoga podanašnjivanja svoje karizme prema zahtjevima vremena u kojemu živimo, na svaku od vas zazivljem blagoslov Oca Nebeskoga te stalnu zaštitu Blažene Djevice Marije i naše Majke Utemeljiteljice.

Majka Berislava Žmak
Vrhovna glavarica