Kronologija - Važniji događaji iz života Marije Petković

Rodila se od oca Antuna Petkovića Kovača i Marije r. Marinović

 
 

Zavjetuje doživotnu čistoću u 14. godini života

 
 

Započinje zajednički život s pet djevojaka u napuštenom samostanu Službenica milosrđa u Blatu

 

Na poticaj dr. Josipa Marčelića, dubrovačkog biskupa utemeljuje Družbu Kćeri Milosrđa, a na redovničkom oblačenju dobiva ime Marija Propetog Isusa

 

 

Družba postaje biskupijskoga prava i pripojena je Franjevačkom redu

 

Prve sestre odlaze u misije u Južnu Ameriku

 

1940-1952: U misijama u Južnoj Americi
 

 

Vraća se u Europu, u Rim, gdje prenosi Vrhovnu upravu Družbe

 
 

Družba postaje papinskoga prava

 

Doživljava izljev krvi na mozak od čega ostaje poluuzeta

 

Na Generalnom kapitulu upravu Družbe predaje novoj vrhovnoj glavarici

 

Umire na glasu svetosti u Rimu, gdje je i pokopana na rimskom groblju Campo Verano

 

Prijenos njezinih zemnih ostataka u kriptu kapelice Središnje družbine kuće u Rimu

 

1989-1997: završen biskupijski postupak na Rimskom vikarijatu za proglašenje blaženih i sveti

 

Prijenos zemnih ostataka iz Rima u rodno Blato

 

Proglašen Dekret o junačkim krepostima

 

Proglašen Dekret o junačkim krepostima

 

Proglašen Dekret o junačkim krepostima