Vijesti

Sjećanje i Zahvalnost 2015-2016

Sjećanje i Zahvalnost 2015-2016

SJEĆANJE I ZAHVALNOST
Gospodine, vječna je ljubav Tvoja, djelo ruku svojih ne zapusti.
Drage sestre, obraćam vam se na završetku još jedne godine i pozivam vas da zajedno zahvalimo dobrom Bogu. Predlažem da se riječima psalma 137 prisjetimo Gospodnjeg prolaza u životu svake od nas i naše Družbe. Kroz ovu Svetu godinu, netom zatvorenu, doživjeli smo vrlo intenzivno prisutnost i blizinu Vječnog Oca koji nam je omogućio iskustvo milosrđa u praštanju, primljenom i darovanom.
 
Zahvaljujem ti, Jahve, iz svega srca
jer si čuo riječi mojih usta.
Pred licem anđela pjevam tebi,
2bacam se nice prema svetom hramu tvojemu.
Zahvaljujem imenu tvojem
za tvoju dobrotu i vjernost,
jer si nada sve uzveličao
obećanje svoje.
3Kad sam te zazvao, uslišio si me,
dušu si moju pokrijepio.

4Nek’ ti zahvaljuju, Jahve, svi kraljevi zemlje
kad čuju riječi usta tvojih,
5nek’ pjevaju putove Jahvine:
»Zaista, velika je slava Jahvina!«
6Zaista, uzvišen je Jahve, ali gleda na ponizna,
a oholicu izdaleka poznaje.

7Kroz nevolje kad budem kročio, život mi čuvaj,
pruži ruku proti gnjevu mojih dušmana;
nek’ me tvoja spasi desnica!
8Jahve, što ja počeh, ti dovrši!
Jahve, vječna je ljubav tvoja:
djelo ruku svojih ne zapusti!
 
Drage sestre,  ciljevi prizivanja u sjećanje događaja proživljenih u protekloj godini su:

- Upoznati vas s onim što kao vrhovna uprava ostvarujemo;
- Podsjetiti da je sve ovo moguće milošću Božjom i prisutnošću Duha Svetoga;
- Zahvaliti na aktivnom sudjelovanju onim sestrama koje su bile uključene uaktivnosti;
- Zahvaliti provincijskim upravama za prihvaćanje Družbina projekta i na nastojanju oko njegove provedbe u svim provincijama;
- Zahvaliti svakoj od vas, drage sestre, za duh suradnje i raspoloživosti, za radosno sudjelovanje u provedbi različitih prijedloga.
 
Događaji:

1. Slavljenje provincijskih kapitula: U razdoblju od prosinca 2015. do veljače 2016., predsjedala sam svim provincijskim kapitulima. Na svakome od njih, primijetila sam, sa zadovoljstvom, kako su odgovorne za organizaciju nastojale integrirati Opći projekt Družbe i provincijski projekt, s ciljem da se na taj način realiziraju Odluke XV. Općeg kapitula Družbe, u zajedničkom hodu cijele Družbe.

2. Zapisnici i radovi XV. Općeg redovitog kapitula: Obzirom da se je rad kapitula odvijao na službenom jeziku Družbe – talijanskom jeziku, trebalo je dosta vremena za prijevod zapisnika, izvješća i obrađivanih tema. Od srca zahvaljujemo sestrama koje su nam pomogle u prijevodu materijala koji će vam uskoro biti dostavljeni.

3. Povjerenstvo za trajnu formaciju: Prema Odluci posljednjeg Općeg kapitula Družbe, sastavljeno je Povjerenstvo za trajnu formaciju na nivou Družbe. Povjerenstvo se sastalo u Rimu od 15. do 30. travnja 2016. radi organiziranja trajne formacije u našoj redovničkoj obitelji. Sudjelovale su: s. M. Eulalia Mansilla – Čile, s. M. Alejandrina Ayala – Peru, s. M. Emila Barbarić – Hrvatska, s. M. Rufina Ramírez – Argentina, s. Maria Luisa Gallagher – Paragvaj, s. M. Biserka Bogdanić – Italija i članice vrhovne uprave. Odgovorna za područje trajne formacije je: s. M. Vianeja Kustura.

4. Provedba trajne formacije (duhovno/karizmatska): Nakon što je Povjerenstvo za trajnu formaciju izradilo radne listiće s odgovarajućim sadržajima pod nazivom “Vrijeme za zajednicu”, za razdoblje od tri godine: 2016., 2017. i 2018. –  započela je trajna formacija sestara u cijeloj Družbi.

5. Transparentnost u ekonomiji: Vrhovna ekonoma, s. M. Mirela Kozina, pripremila je teme vezane za ekonomska pitanja, definirana Odlukama vrhovnog kapitula, kako bi ih se u zajednici obradilo i o njima promišljalo. Pripremljeni materijali bit će poslani putem mail pošte u svaku provinciju, a potom i tiskani dostavljeni zajednicama. Radi se o šest tema koje su dio programa trajne formacije. Predlažem da nakon što se u zajednici obradi jedna cijela tema (četiri radna listića) iz serije “Vrijeme za zajednicu”, da se obradi jedna gospodarska tema i tako redom dok se ne obradi svih šest tema. Odgovorne: vrhovna uprava, Povjerenstvo za trajnu formaciju, vrhovna ekonoma, s. M. Mirela Kozina.

6. Susret vrhovne uprave s provincijskim: Susret s provincijskim upravama u Južnoj Americi, održan je u  Caserosu u Argentini od 18. do 24. srpnja 2016., a sudjelovale su M. Cristina Orsillo i dvije članice vrhovne uprave: s. M. Salvadora Mercado i s. M. Mirjam Gadža, te sestre članice provincijskih uprava iz Argentine, Čile-Perua, Paragvaja i jedna predstavnica iz Kube. Obrađene su sljedeće teme: Humanizacija naših zajednica; Trajna formacija naspram mediokriteta u našim zajednicama; Služba autoriteta i uloga mjesne predstojnice kao animatorice zajednice; Krize u posvećenom životu – kako ih nadići; Naše zajednice i kultura mladih (mlade koje dolaze i mlade sestre u zajednici). Iste teme obrađene su na susretu vrhovne uprave i provincijskih uprava Evrope (Italije i Hrvatske), održanom u Rimu od 22. do 26. kolovoza, a uz sestre članice provincijskih uprava Italije i Hrvatske,  sudjelovale su M. Cristina Orsillo i s. M. Salvadora Mercado i s. M. Mirjam Gadža.
Na oba susreta imali smo pomoć i podršku stručnjaka: u Argentini p. Luis Casala, Marijanist i psihologinju . U Rimu nas je pratio iskusni teolog don Gian Franco Poli.

7. Pastoral mladih i zvanja: Od 18. do 27. srpnja 2016. u Caserosu – Argentina, održan je susret sestara animatorica u pastoralu mladih i pastoralu zvanja. Sudjelovale su sestre iz svih provincija Družbe, a cilj je bio izmijeniti iskustva i metodologiju pastoralnog rada te izraditi trogodišni program rada. Izrađen je i predložak za tiskanje promidžbenog letka koji će se dijeliti mladima pri organiziranim susretima ili u prigodi posjeta župama kao i svima onima koji će posjetiti naše zajednice. Smatramo ovaj materijal korisnim u promicanju poznavanja Družbe, njezine karizme i djelatnosti koje je započela naša Blažena Majka Utemeljiteljica a mi, Kćeri Milosrđa, nastavljamo. Odgovorna za ovo područje je: s. Mirjam Gadža.

8. Plan formacije: Od 15. studenoga do 2. prosinca 2016. u našem samostanu na Ugljanu – Hrvatska, održan je susret sestara odgovornih za redovničku formaciju. Sudjelovale su i vrhovna predstojnica, članice vrhovne uprave te provincijske predstojnice. Prvi radni tjedan usredotočile smo se na  proučavanje, dorađivanje i redaktiranje Družbina Plana formacije. U drugom radnom tjednu pridružio nam se p. Carlos Salto, franjevac odgovoran za trajnu formaciju Franjevačkog reda. On je izložio nekoliko tema: Formacija odgojiteljica, Prvenstvo Boga u redovničkoj formaciji, Važnost razlučivanja – discernimento kao životni stav, Izazovi u izgradnji odgojnih zajednica, Međunarodna Družba i izazovi odgoja danas. Na kraju radnog dijela susreta sestre su posjetile Kuću Maticu, Babinu i Prižbu, mjesta izuzetno važna za početke Družbe i trodnevnom molitvom, osobnim i zajedničkim promišljanjem završile ovaj susret. Odgovorna sestra: s. Graziela Ojeda.

9. Konstitucije i Direktorij: Kongregaciji za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života poslale smo zahtjev za izmjenu određenih članaka Konstitucija izglasanih na XV. Općem redovitom kapitulu Družbe. Po primitku odobrenja za izmjene radilo se na ispravcima Direktorija koji je odobrio isti kapitul, a potom na prijevodu na hrvatski i španjolski jezik. Novi Direktorij stupio je na snagu 4. listopada 2016. Ispravci na španjolskom jeziku dovršeni su krajem studenog 2016. i ovih dana tekst je poslan u provincije Latinske Amerike.

10. Odgovori sestara na provedbu Odluka kapitula: zadovoljne smo što je dobar dio sestara prihvatio poziv da nam svojim prijedlozima i sugestijama pomognu. Još nam pristižu odgovori na pitanja o poimanju i provedbi Općeg projekta Družbe, Odluka kapitula i obilježavanja stogodišnjice Družbe. Svaki vaš prijedlog prihvaćamo i zahvaljujemo na suradnji.


11. Premještaji u Družbi: U skladu s odlukom kapitula glede promicanja raspoloživosti sestara za različite Družbine stvarnosti, u listopadu 2016. dozvolile smo premještaj s. M. Fides Babić iz Hrvatske provincije Krista Kralja u Provinciju Imena Marijina – Čile – Peru, na određeno vrijeme s ciljem da u zajednici Betanija u Čimbarongu podijeli iskustvo misijskog poslanja.
Iz Hrvatske provincije Krista Kralja Po završetku provincijskog kapitula u Paragvaju, s. M. Onoria Paredes, premještena je u zajednicu blažene Marije Petković na Kubi kako bi pomogla sestrama u misijskom poslanju i odgovorila na nove izazove u Družbi. Iz zdravstvenih razloga s. M. Rivas vratila se s Kube u svoju matičnu provinciju –Argentinu. Na Kubi su trenutno dvije sestre, a početkom 2017. očekuje se dolazak treće.

12. Školovanje sestara: Studij Franjevačke duhovnosti na Franjevačkom Sveučilištu Antonianumu završile su u rujnu 2016.: s. M. Rosa Ester Candia iz Argentine i s. M. Ana Maria Mercado iz Perua i vratile su se u njihove matične provincije. Na istom sveučilištu, u lipnju 2016. uspješno je obranila radnju i stekla diplomu Diplomiranog teologa s. M. Darija Lukić iz hrvatske provincije Krista Kralja. U svoju provinciju vratila se 5. srpnja 2016.
Iz talijanske provincije sv. Franje premještene su u generalnu kuću, u rujnu 2016., ss
S. M. Rosa Claribel Candia iz Paragvaja upisala je zadnju godine Religijskih znanosti na istom sveučilištu.

13. Nova geografija Družbe: Pred nama je važan zadatak, neminovna geografska restrukturacija Družbe. Kako bismo odgovorile na ovaj zahtjev ispravno imajući u vidu stvarnost svake provincije, zadužile smo s. M Vianeju Kustura, vrhovnu zamjenicu da prikupi potrebna informacije i konzultira pravnike pri Uniji viših redovničkih poglavara u Rimu. Istovremeno proučavamo i sastavnice koje moramo imati u vidu pri izradi i prilagodbi Statuta koji će regulirati našu novu geografsku stvarnost (ukidanje Delegatura, spajanje provincija i sl.). U tu svrhu imamo uzorke i drugih redovničkih zajednica koje se nalaze u sličnoj situaciji.

14. Tiskanje materijala za formaciju, za proučavanje i promidžbu: Pred kraj 2015. godine pripremili smo, preveli i tiskali knjižicu: Odluke XV. i Općeg redovitog kapitula Družbe i Opći projekt Družbe. Knjižica je uručena svim sestrama Družbe.
U Rimu smo tiskale radne listiće koje je pripremilo Povjerenstvo za trajnu formaciju za 2016. godine, a u provincije su poslani prevedeni tekstovi, da ih tiska svaka provincija za sestre svoje provincije. Prijevodi radnih listića za 2017. godinu uručeni su provincijalkama na susretu u Caserosu i Rimu.
U tijeku su prijevodi radnih listića za 2018. godinu i čim budu gotovi bit će dostavljeni provincijama.
U Rimu je tiskan Direktorij za generalnu kuću i talijansku provinciju. Ostale provincije pobrinut će se same za tiskanje Direktorija.
Na nekoliko jezika tiskan je promidžbeni letak koji je izradilo povjerenstvo za pastoral mladih i zvanja na razini Družbe: engleski, francuski, talijanski, hrvatski, španjolski, rumunjski i njemački. Troškove tiskanja podmirila je vrhovna uprava, ali ukoliko provincije mogu i žele pripomoći bit će nam drago. Na taj način prikupiti ćemo sredstva za publiciranje materijala o našoj blaženoj Majci Utemeljiteljici.

15. Posjet sestrama: Ove godine, u pratnji provincijalke s.M. Teodore Vilić,  posjetila sam zajednice talijanske provincije sv. Franje (Fonte Nuova, Intimiano i zajednicu u Rumunjskoj). U svim zajednicama predstavila sam Opći projekt Družbe.
Po završetku slavlja provincijskih kapitula, u siječnju i veljači 2016. posjetila sam zajednice koje su u blizini mjesta slavlja kapitula i sestre na Kubi i u Peruu.
U pratnji vrhovne zamjenice sudjelovala sam na susretu mjesnih predstojnica koji se održao od 7. do 9. listopada 2016. u Zagrebu. Predstavila sam provedbu Projekta Družbe, posjetila sestre zajednice Svete Obitelji u Šestinama i pogledala radove na obnovi kuće. Posjetila sam i zajednicu u Novskoj i provele nekoliko lijepih trenutaka u sestrinskom druženju sa sestrama, novakinjama i laicima misijske grupe.

16. Formacija članica vrhovne uprave: Vrhovna zamjenica, s. M. Vianeja Kustura, tijekom 2015. i 2016. godine pohađala je tečaj talijanskog jezika i nastavlja kako bi mogla bolje doprinositi ispunjavanju zahtjeva uprave. Sudjelovala je na dva seminara “Novi oblici posvećenog života” (Antonianum) i “Kanonsko pravo” (UISG). S. M. Mirjam Gadža i s. M. Salvadora Mercado sudjelovale su u četverodnevnom programu prigodom završetka godine Posvećenog života. Njima su se pridružile i sestre iz Hrvatske: s. M. Patricija Jurić, s. M. Viktorija Gadža i s. M. Katarina Mihić.
S. M. Salvadora Mercado pohađala je kroz mjesec rujan tečaj talijanskog jezika na Antonianumu. Vrhovna ekonoma sudjelovala je na seminaru za ekonome na temu “Imovina Družbe”.
Vrhovna predstojnica sudjelovala je na četverodnevnom seminaru za više redovničke poglavarice na temu: “Novi oblici humanizma u posvećenom životu; današnje mogućnosti i poteškoće za posvećeni život; Odgojni putovi i modeli razlučivanja”. (CISM)
Vrhovna uprava i vrhovna ekonoma sudjelovale su u jednodnevnom programu za formaciju u Generalnoj kući sa stručnjacima iz kanonskog prava o posebnom poslanju uprave Družbe te ulogama i odgovarajućim kompetencijama svake pojedine.

17. Pisana korespondencija: Prema zdravoj i lijepoj tradiciji Družbe, nastojala sam održavati sa zajednicama kontakt putem email pošte, pisama, okružnica, obavijesti u različitim prigodama…, kako bi na taj način sve bile informirane i molitvom pratile hod naše redovničke obitelji, događaje, teme o kojima raspravljamo, kao i o bolnim gubitcima naših sestara i rodbine. Još nismo poslale Okružnice o našim pokojnim sestrama, ali učinit ćemo to što prije.

18. Web stranica: izrađena je nova web stranica: www.figliedellamisericordia.org gdje možemo pratiti događanja i život naše Družbe. Pomoću odgovarajućih linkova mogu se posjetiti i stranice naših Provincija i druge zanimljive i korisne stranice. Želja nam je da provincijske tajnice ili druge za to određene sestre, proslijede informacije i fotografije o važnijim događajima u provinciji (sestrinski susreti, apostolske djelatnosti i sl.) kako bismo ih stavili na web stranicu. Molim vas da sve to šaljete na mail s. Salvadore: salmerro@gmail.com.

19. Apostolat laika: Odobrile smo, tiskale i predale u provincije dokument za laike: “Smjernice za formaciju laika u duhovnosti i misjskom poslanju Kćeri Milosrđa TSR sv. Franje” kako bi započele njegovu provedbu. Dokument je bio predstavljen na zadnjem općem kapitulu Družbe.
Putem online komunikacije povezani smo sa svim laicima pripadnicima misijske ili molitvene skupine, našim suradnicima u vrtićima, školama i domovima. Svaka dva mjeseca njih 420 primi jedan mali bilten koji potiče njihovu duhovno – karizmatsku formaciju i na taj način su u kontaktu s našom redovničkom obitelji. Odgovorna je: s. M. Salvadora Mercado.

20. Molbe za pomoć: Svih ovih godina s. M. Mirela Kozina, vrhovna ekonoma, izrađivala je razne projekte za potrebe generalne kuće, za traženje stipendija za sestre studentice i za usavršavanje vrhovne uprave. Osim toga primila je i pomogla razne projekte naših provincija. U ovoj godini posjetila je dva puta SAD gdje je predstavila Družbu i tražila pomoć za uzdržavanje i obnovu generalne kuće.

21. Udruga Otvoreni Milosrđu: Obavještavamo vas da je na skupštini udruge, održanoj  14. travnja 2016. izabrano novo upravno vijeće Udruge, dvoje laika i tri članice vrhovne uprave. Podsjećamo da na adresu Udruge možete poslati projekte čiji predračun ne prelazi 2000 eura. Zahtjevniji projekti poslat će se drugim institucijama kao i do sada.

22. Katehistice: Kao pripravu za slavlje stogodišnjice utemeljenja Družbe, pozvali smo sve sestre katehistice, u školama i župama, da sudjeluju u izradi nastavnih jedinica za sve uzraste (vrtićke skupine, O.Š. i S.Š.) o životu i djelu blažene Majke utemeljiteljice s ciljem širenja poznavanja blaženice, njezine duhovnosti i njezina djela. Hvala sestrama koje su se već ponudile za suradnju na ovom projektu. Ukoliko još netko želi ili treba neko pojašnjenje o navedenom neka se obrati vrhovnoj savjetnici svoje provincije.

23. Zajednica u nebu: od kolovoza 2015. do danas, završivši svoje misijsko poslanje na zemlji, vratile su se u kuću Očevu odakle nas i dalje prate naše sestre:  
Provincija Srca Isusova – Argentina: s. M. Delicia Carrizo i s. M. Humildad Salinas.
Provincija Ime Marijino, Čile - Perù: s. M. Fabiana Oyarzo i s. M. Patricia Figueroa.
Provincija Uznesenje Marijino - Paragvaj: s. M. Angelina Barriocanal i s. M. Piedad Galeano.
Provincija Krista Kralja - Hrvatska: s. M. Dobromira Sardelić, s. M. Hijacinta Šimunović, s. M. Branka Mikac i s. M. Albina Mašina.

Sjetimo ih se u našim molitvama, neka im Gospodin udijeli vječni počinak i neka nas zagovaraju kod Nebeskog Oca.

24. Družbin podmladak: Zahvalne smo dobrom Bogu što i dalje poziva mlade na nasljedovanje Isusa u duhu karizme blažene Majke Utemeljiteljice i da Mu služe u Crkvi, u braći i sestrama.
Pratimo ih našom molitvom i svjedočanstvom života i molimo Gospodina da nas blagoslovi novim zvanjima.

- Aspirantice: Marisa Rumbo (Arg.) i Rosana Ayllon Salazar (Peru).
- Postulantice: Alma Mendoza (Par.) i Yanina Moreira (Par.).
- Novakinje: s. M. Jorgelina Bruschi (Arg.), s. M.  Clara Martinez (Par.), s. M. Marta Vera (Par.), s. M. Mirta Aquino (PY), s. M. Isabel Fernàndez (PY), s. M. Juliana Vujica (HR), s. M. Darine Nsanga Musanga (HR) i s. M: Larisa Buz (IT)
- Juniorke: s. M. Daniela Perez (Arg.), s. M. Paola Fernàndez (Par.), s. M. Raquel Meza (Par.), s. M.  Gisela Zelaya (Par.), s. M. Violeta Cueva Cruz (Peru), s. M. Teresa Zaravia Apacclla (Peru), s. M. Jossy Cisneros Quispe (Peru), s. M. Angele Nzimbu (IT.), s. M. Charlotte Ondang (IT), s. Anamarija Vuković (HR), s. M. Kristina Injić (HR), s. Marija Oreb (HR), s. M. Zrinka Vuković (HR) s. M. Danijela Bago (HR) i s. M. Darija Lukić (HR)


25. Knjižica s adresama i datumima imendana i rođendana: Vrhovna tajnica s. M. Graciela Ojeda, prikuplja potrebne podatke i čim bude knjižica dovršena poslat ćemo vam je. 
Drage moje sestre, pozivam vas da nam pomognete zahvaliti Gospodinu i moliti ga da nastavi dalje nam pokazivati put, da nam dade mudrost u djelovanju i poniznost u napredovanju.
U skladu s pripadajućim nam odgovornostima, vrednujmo zajedno zalaganje u animiranju i unapređenju djela Družbe.
Podsjetimo se da nismo vlastitim izborom tu gdje jesmo, već nas je Gospodin pozvao. Stoga, ono što radimo nije samo ljudski čin, mi smo suradnice Božje u širenju Njegova Kraljevstva. Ne možemo se okretati natrag ili biti odsutne, pozvane smo i sabrane da naviještamo milosrđe i ljubav Oca. A, danas je to potrebno više nego ikad.
Pred nama je stogodišnji jubilej, zahvaljujmo, vrednujmo i usmjerimo naše snage prema našoj braći i Majci Crkvi. Ako budemo tako živjele naša blažena Majka Utemeljiteljica neće nas prestati s Neba blagoslivljati.
Drage sestre, pozdravljam vas u duhu zahvalnosti i zazivam na svaku od vas blagoslov Boga Oca, Isusa Krista, jedinog našeg Gospodina i Duha Svetoga, izvor jedinstva i ljubavi.
Srdačno vas pozdravljaju i sestre koje mi pomažu u mome poslanju.

M. Cristina Orsillo, cfm.
Vrhovna predstojnica


s. M. Vianeja Kustura, cfm. .................................................
s. M. Graciela Ojeda, cfm. ..................................................
s. M. Mirjam Gadža, cfm. ..................................................
s. M. Salvadora Mercado, cfm. .................................................
s. M. Mirela Kozina, cfm.................................................


Podijelite ovaj članak


Napišite Komentar


lasciare vuoto:Ostale vijesti